raty przez internet leasing przez internet

Strona główna

Strona główna

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy zona-design.pl  zwana dalej "Sklepem". 

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest ZONA design Luberda Sp.J. NIP: 552-16-72-242, KRS: 0000297110 wpisanej do rejestru przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą w Białce, adres: Białka 539, 34-220 Maków Podhalański.

ZONA-design dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. 

Definicje:

Administrator - oznacza ZONA design Luberda Sp.J. NIP: 552-16-72-242, KRS: 0000297110 wpisanej do rejestru przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą w Białce, adres: Białka 539, 34-220 Maków Podhalański który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

Dane osobowe - wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Sklep - oznacza serwis internetowy lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie zona-design.pl

Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Sklep 

Klient - osoba fizyczna, która zawarła z Administratorem pisemną umowę sprzedaży.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Sklepie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności. W Koncie dostępna jest historia transakcji Klienta oraz saldo punktów w programie lojalnościowym.

I.  Jak zbieramy dane? 

1. ZONA-design zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci. 

2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku złożenia zamówienia lub rejestracji w Sklepie.

3.W przypadku rejestracji zamówienia lub rejestracji w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

c) adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość); 

d) dane płatnika  (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość); 

e) numer telefonu

f) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę  Przedsiębiorcy oraz jego NIP. 

4.W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon itp.) przekazywane są następujące informacje: 

a) adres e-mail; 

b) imię i nazwisko; 

c) adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość); 

d) dane płatnika  (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość); 

e) numer telefonu

f) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP. 

5.Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). 

6.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

II Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1.W przypadku dokonania zamówienia w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia konta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane  firmie kurierskiej: KPCG sp. z o.o. ,  UPS Polska Sp. z  o. o.-, Magnat Net Sp. z o.o. Sp. k.

2.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system:

a) Dotpay jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce Dotpay Sp. z o.o. , ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków,

b) Raty jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce Santander Consumer Bank S.A. ul. Strzegomska 42 c, 53-611 Wrocław

c)Innym operatorom płatniczym, z którymi Administrator nawiąże współpracę w celu otrzymania kwoty należności za zakupione przez Klienta towary.

d) jeżeli Użytkownik lub Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez adres e-mail lub nr telefonu, Administrator będzie udostępniać jego Dane osobowe podmiotom świadczącym na jego zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej, takim jak:

e) agencjom  marketingowym 

3.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

4.Procedura reklamacyjna

Administrator przetwarza Dane osobowe Klienta w celu przeprowadzania procesu reklamacyjnego. W tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta.

5.Administrator przetwarza dane osobowe klienta w celach marketingowych: w kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa Newsletter). W przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach usługi Newsletter - podstawą prawną przetwarzania, w tym Profilowania, jest uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera.

III. Sklepy Społecznościowe

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego konto prowadzone w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Plus). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem konta, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki.

IV. Mechanizm cookies, adres IP

1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ZONA-design na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ZONA-design  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. 

2.ZONA- design wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a) Cookies sesyjne- po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 

b) Cookies trwałe- są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji. 

3. ZONA-design wykorzystuje cookies własne w celu: 

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 

b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: 

a) przeglądarka Internet Explorer; 

b) przeglądarka Mozilla Firefox; 

c) przeglądarka Chrome; 

d) przeglądarka Safari; 

e) przeglądarka Opera. 

6. ZONA-design  może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez ZONA-DESIGN  przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu. 

V. Dostęp do danych

1 Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy ZONA-design.

2.Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: "Jak wykorzystujemy zebrane dane?" 

3.ZONA-design zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ZONA-design może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez ZONA-design roszczeń od danego Klienta. 

4.W przypadku subskrypcji Newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji

VI. Zabezpieczenia 

1.ZONA-design stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ZONA-design zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. 

2.ZONA-design stosuje zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL danych osobowych.

VII. Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

b) usunięcia,

c) cofnięcia zgody,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

h) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Użytkownik do celów marketingu bezpośredniego, w tym Profilowania. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości na adres  info@zona-design.pl 

Administrator dołoży wszelkich starań aby zrealizować zgłoszone przez Użytkownika i Klienta żądania oraz udzielić odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące ich Danych osobowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator będzie mieć wątpliwości co do tego kto zgłasza określone żądanie, wówczas może zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Administratorem umowy sprzedaży, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a następnie w czasie niezbędnym do realizacji roszczeń reklamacyjnych Klienta, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.

2. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika lub Klienta żądania usunięcia Konta w Sklepie Administrator może przetwarzać jego Dane osobowe w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko niemu.

3. W przypadku uzyskania przez Klienta rabatu lojalnościowego związanego z regularnym dokonywaniem zakupów w Sklepie, Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas nieokreślony w celu umożliwienia dalszego naliczania rabatu. 

4. Dane osobowe Klienta utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5. Dane osobowe Użytkownika Sklepu przekazane poprzez formularze Administrator będzie przetwarzać tak długo, jak długo Użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzanie będzie niezbędne do nawiązania umowy w współpracę oferowaną przez Administratora.

IX. Zmiany Polityki Prywatności

1.ZONA-design zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@zona-design.pl 

3.Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

obserwuj nas na instagramie

Przepiękna zmiana u Pani Eli @__e_l_w_i__ 🩷 Stół rozkładany Elefante 160/260 cm idealne wkomponował się w to piękne wnętrze😍

Zgadzacie się z nami?

#stol #table #jadalnia #zonadesign #wnerza #urzadzamy #bohostyle #boho #bohochicstyle #dom #remont #promocja #furniture #mebleonline #krzesła #wnetrzadomu #dziendobry #dinning #dinningroom Stoły z blatem ceramicznym to nasz bestseller🔝 
Jeden z nich, stół Ontario antracyt lava 180/260 cm jest u Pani @mama_spzoo 🩷 Na szczególną uwagę zwraca blat, który się nie rysuje🙌

➡️ https://zona-design.pl/jolisearch?s=Ceramika

#zonadesign #stol #stół #table #jadalnia #nowoczesnewnętrze #dom #domoweinspiracje #wnetrza #urzadzamy #remont #home #furniture #ceramika Oto biurko Polar, które nie tylko jest funkcjonalne, ale także dodaje elegancji każdemu pomieszczeniu.🤩 Wykonane z przezroczystego szkła z subtelnymi, metalowymi nogami - idealne dla osób ceniących sobie nowoczesny design i wygodę. Zyskaj przestrzeń do pracy i miejsce, gdzie twoja kreatywność będzie miała szansę rozkwitnąć! ✨ 

Burko dostępne z szybką wysyłką 🚚 
➡️https://zona-design.pl/jolisearch?s=Polar

#BiurkoMarzeń #PrzestrzeńDoPracy #zonadesign #biurko #domowebiuro #officedesign #office #salonkosmetyczny #nowoczesnebiuro #furnituredesign #desk #gabinet Komoda ZAMBEZI została wykonana z drewna Sheesham 🪵 

Wyraźne usłojenie naturalnego drewna dodaje jej uroku 🤩 

Komodę wyróżnia wyjątkowy design 🙌

Środek mebla przecina czarny metal, który stanowi oryginalny kontrast z ciepłem naturalnego drewna 🙌 a jednocześnie idealnie komponuje się z czarnymi nóżkami 👌 

Całość tworzy mebel, obok którego nie da się przejść obojętnie 👀

👉 https://tiny.pl/cnrn4

#zonadesign #meble #mebleonline #komoda #komodazambezi #meblezdrewna #salon #inspiracje #sypialnia #dekoracjedomu #lampastołowa #lampkanocna #dodatki #jlinedecoration #drewno #wooddesign Z radością prezentujemy stół Vivente i szafkę Factory RTV, które znalazły swoje miejsce w domu naszych zadowolonych klientów! 🫶 Meble są eleganckie i nowoczesne, ale z loftowym akcentem - idealnie komponują się z każdym wnętrzem😍

Dziękujemy Pani Karolinie za udostępnienie zdjęć🤩

➡️ Stół Vivente WT47839436
➡️ RTV Factory DZ69838310

Jadalnia, stół, wystrój wnętrz, drewniany stół, stolik pod telewizor, trędy wnętrzarskie , projektowanie wnętrz 

#jadalnia #komoda #meble #stolikkawowy #dom #stol #mieszkanie #table #tablewood #industrialdesign #loftdesign #interior #interiordesign #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzarskieinspiracje #polskiewnętrza #wooddesigner #industrialstyle #nowoczesnewnętrze Przedstawiamy rozkładamy stół Benvenuto 200-250 cm u Pani @dom_w_nigellachg2 🫶 Odkryj przestrzeń, gdzie elegancja spotyka się z prostotą🤩

Dziękujemy naszej Klientce za udostępnienie pięknych zdjęć😍

➡️https://zona-design.pl/stol-rozkladany-benvenuto-200-cm-250-cm-bialy-121697-s.html

#stol #table #whitetable #bialystol #salonzkuchnia #jadalnia #jadalniainspiracje #furnituredesign #interior #interiordesign #meble #wnetrza #urzadzamy #pieknewnetrze #polskiewnętrza #zonadesign #nowoczesnewnętrze #nowoczesne #nowoczesny #projekty #projektydomow #projektywnetrz My wciąż pozostajemy w świątecznym klimacie🎄
Odkryj nasz idealny stół Zygzak, który doda uroku każdemu wnętrzu🤩. Idealny do wspólnych posiłków i magicznych chwil spędzonych z najbliższymi✨

#zonadesign #dekoracjeświąteczne #homedecor #christmas #christmasdecor #święta #stol #jadalnia #inspiration #home #interior #bohostyl #boho #lampy #rattan #krzesła #table #woodtable Piękny sosnowy stół FACTORY 240 cm u naszej Klientki 🤩 prezentuje się zjawiskowo👌 
Dziękujemy za zdjęcia 📸🤗 

Wyjątkowy blat wykonany na kształt połączonych desek oraz skrzyżowane metalowe nogi mebla przyciągają wzrok 👀 już od progu 🙌 

To stół, który idealnie sprawdzi się podczas rodzinnych spotkań — nie tylko w Święta 🤩 

🛒 https://tiny.pl/csqt1

#zonadesign #meble #mebleonline #stol #drewnianystol #stolfactory #swieta #meblezdrewna #sosna #industrial #rustic #table Dziękujemy, że byliście z nami przez cały 2023 rok 🤗
✨W tym nadchodzącym Nowym Roku życzymy Wam, dużo zdrowia, radości oraz spełnienia marzeń, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.🥳🫶

#nowyrok #sylwester #swieta #dodatki #zonadesign #zabawa #party #newyears #winter #relaxtime #happyday #choinka #fun Szykujecie się już na sylwestrowe szaleństwo?✨🥳🍾

#zonadesign #newyear #nowyrok #partytime #homedecor #homeinspection #decoracioninteriores #sylwester #życzenia #home #inspiracjewnetrz

Opinie klientów

Pan Łukasz

Klient

format_quote

Jesteśmy zadowoleni z zakupu :) Zakupiona szafka nocna real dream prezentuje się jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Super pasuje do nowej sypialni! Co ważne szafka przybyła solidnie zapakowana. Polecamy ten sklep.

Pani Katarzyna

Klient

format_quote

Jestem zadowolona ze stołu :-) Solidne wykonanie, piękny odcień drewna. 10/10 :) Polecam zakupy na zona-design.p.

Pani Alicja

Klient

format_quote

Zestaw krzeseł cudownie się prezentuje. Duży wybór materiałów na obicie. Bezproblemowa i miła obsługa. Zamówienie dotarło w ustalonym terminie. Polecam <3<3<3

Pani Beata

Klient

format_quote

Narożnik jest doskonały! Wygodny, solidny, piękny! :D Bardzo polecam ten sklep. Wszystko na najwyższym poziomie! :.

Pani Elżbieta

Klient

format_quote

Kupiłam stoliczki do kawy - mega piękne.

Pani Beata

Klient

format_quote

Otrzymaliśmy dzisiaj sofę i jesteśmy ZACHWYCENI!:) Jest piękna, bardzo wygodna, solidna. No bajka! Bardzo dziękujemy!.

Klient

format_quote

Miła obsługa, szybki transport i mój nowy fotel już jest ulubionym miejscem na popołudniowy wypoczynek :) :) Polecam sklep Zona Design każdemu kto szuka solidnych i ślicznych mebli.

Klient

format_quote

Długo szukałam idealnego łóżka. Miało być eleganckie, pikowane, z pojemnikiem na pościel. Zależało mi żeby rama nie zajmowała też jakoś dużo miejsca. I tu znalazłam doskonały model. Łóżko jest eleganckie, wygodne i zakupione w dobrej cenie. Będę tu jeszcze zaglądać.

Pan Adam

format_quote

Bardzo fajny sklep. Duży asortyment, dobre ceny. Polecam.

Pan Rafał

format_quote

Sklep zona-design.pl to duży profesjonalizm obsługi i szeroki wybór produktów. Serdecznie polecam.

Pani Katarzyna

format_quote

Rzadko piszę opinie w Internecie, ale chciałabym wyrazić swoje uznanie dla sklepu Zona Design. Znalazłam tu szeroki wybór stolików w atrakcyjnych cenach, a zamówiony Goran 2 prezentuje się wspaniale w moim salonie. Miła i profesjonalna obsługa od zamówienia do transportu. Polecam.

Pani Jolanta

format_quote

Szeroki wybór, ładne meble szkoda tylko, że niektóre z długim czasem oczekiwania. Ale warto. :)

Klient

format_quote

Ładny sklep, duży wybór mebli do salonu i jadalni. Zakupiony przeze mnie fotel INES wspaniale wygląda w sypialni w stylu skandynawskim.

Pan Bartosz

format_quote

Super sklep, super wybór, super obsługa. Polecam zakupy w tym sklepie :) :) :)

Pan Dawid

format_quote

Szybka i profesjonalna obsługa klienta. Dobre doradztwo odnośnie tkanin tapicerskich do łóżek. Zamówione łóżko Zoya przybyło do nas w 5 tygodni. Prosty montaż. Jestem zadowolony.

Pani Ola

format_quote

Zona-Design to fajny sklep z dużym wyborem mebli. Jak wygram w lotka umebluje sobie stąd cały salon :D Na razie musi mi wystarczyć piękna sofa Euphoria. ;)

Klient

format_quote

Polecam zakupy na zona-design.pl wszystkim poszukującym niebanalnych mebli.

Pani Kamila

format_quote

Zona Design to dobry design i duuuży wybór ładnych mebli. Jestem zadowolona z zakupów.

Klient

format_quote

Duży plus za tak szeroki wybór krzeseł. Zakupiony komplet wspaniale prezentuje się w jadalni.

Pani Klaudia

format_quote

Wyjątkowo ciekawa oferta lamp. Długo szukałam niebanalnej lampy nad stół i wybór Planetario by Zona Design to istny strzał w dziesiątkę. Serdecznie polecam tą lampę.

Pan Robert

format_quote

Komoda Capri to idealny wybór do przedpokoju. Od wejścia rozwesela wnętrze. Polecam!

Pani Danuta

format_quote

W sklepie zona design zamówiliśmy komplet stolików nocnych Collin. Są piękne, pojemne i piękne! <3 Zakup w 100% wart swojej ceny.

Pani Małgorzata

format_quote

Na zona-design.pl kupiłam minimalistyczną konsolę szklaną Glamour. Zdjęcia nie oddają urody mebla. Konsola jest warta każdej złotówki.

Klient

format_quote

Szeroki wybór i konkurencyjne ceny. Ciekawy wybór dodatków i ozdób.

Pan Michał

format_quote

Polecam sklep Zona. Zaglądam tu regularnie i ciągle są jakieś rabaty lub akcje promocyjne. Można upolować naprawdę fajne okazje.

Pani Elżbieta

format_quote

Warto czekać na zamówione meble nawet te kilka tygodni. Początkowo się wahałam czy zamawiać stół z terminem oczekiwania ok. 7 tygodni ale było warto. Trochę to trwało ale stół jest piękny.

Pani Angelika

format_quote

Buszując po internecie natknęłam się na dywan Kelim i od raz skradł on moje serce. Połączenie klasyki i nowoczesności to coś co uwielbiam. Zamówiłam i cieszę się piękną ozdobą salonu. Szybka i bezproblemowa wysyłka. Brawo.

Pan Kamil

format_quote

Ciekawy wybór mebli i dodatków. Dużo oryginalnych lamp. Oferta robi wrażenie.

Anna

format_quote

Świetny sklep, polecam, produkty bardzo dobrej jakości. Świetna obsługa

Marzena

format_quote

Uwielbiam wasze meble 💗 💗 💗

Magdalena

format_quote

Dzień dobry, piękna pozdrawiamy ciepło

Magda

format_quote

Piękne meble na pewno jeszcze coś zamówimy :)

Justyna

format_quote

Stół galaxy z drzewa mango i krzesła velvet szare. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Dziękuję bardzo :-)

Klient

format_quote

Stół jest boski solidny wygodny nie spodziewaliśmy się takiego efektu. I oczywiście czaruje każdego kto prześlizguje się przez nasz dom

Klient

format_quote

Bardzo dziękujemy 💗 💗 💗 💗

Klient

format_quote

Następne cuda od was