raty przez internet leasing przez internet

Strona główna

Strona główna

PROCEDURY ZWROTU

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub  na adres mailowy : zwroty@zona-design.pl ;.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie sklepu - wzor_oswiadczenia_o_odstapieniu_od_umowy.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli np. dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą , towar powinien kompletny,  nie nosić śladów użytkowania ani nie zostać w żaden inny sposób zniszczony lub zmodyfikowany,  prosimy aby posiadał oryginalne opakowanie producenta, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia  . Kupujący powinien zadbać o odpowiednie opakowanie tak, aby wysłany towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Zwracany towar należy odesłać na adres magazynu ZONA-design Luberda SP.J. Białka 539, 34-220 Maków Podhalański Magazyn czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Prosimy do przesyłki załączyć dokument sprzedaży oraz wypełniony formularz zwrotu lub odstąpienia. Dodatkowo na maila zwroty@zona-design.pl prosimy przesłać skan wypełnionego formularza odstąpienia od umowy.
 14. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, nieprefabrykowane, wyprodukowana wg specyfikacji klienta oraz sprowadzane na indywidualne zamówienie dla Klienta nie podlegają zwrotowi. 

Do pobrania

Pobierz formularz odstąpienie: 

http://zona-design.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

Pobierz formularz zwrotu:

http://zona-design.pl/formularz-zwrotu.pdf